018-039/2020

opravilna številka zadeve

018-039/2020

naziv naročnika

DARS, d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Inštitut za metalne konstrukcije

predmet javnega naročila

Izdelava IZP IN PZI načrtov za rekonstrukcijo z zamenjavo nadhodov Gotske ulice VA0226 in Ledarske ulice VA0228, H3, odsek 0090, km 0,450 in 1,040

datum odstopa zadeve

03.03.2020