018-037/2020

opravilna številka zadeve

018-037/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence

predmet javnega naročila

Vzdrževanje in servisiranje vozil za potrebe Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

datum odstopa zadeve

02.03.2020