018-036/2020

opravilna številka zadeve

018-036/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ADCO & DIXI varovanje okolja d.o.o.

predmet javnega naročila

SANITARNA OSKRBA -wc, MORS 280/2019-ODP

datum odstopa zadeve

25.02.2020