018-026/2020

opravilna številka zadeve

018-026/2020

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Interpart, d.o.o. Ljubljana

predmet javnega naročila

Nega rane in oskrba stome

datum odstopa zadeve

13.02.2020