018-025/2020

opravilna številka zadeve

018-025/2020

naziv naročnika

Zdravstveni dom Trbovlje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Medicop-specialna oprema, d.o.o.

predmet javnega naročila

DOBAVA OSNOVNEGA VOZILA IN NADGRADNJA OSNOVNEGA VOZILA V NENUJNO REŠEVALNO VOZILO TIP A - sklop 2

datum odstopa zadeve

13.02.2020