018-024/2020

opravilna številka zadeve

018-024/2020

naziv naročnika

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Biloma, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup in dobava okoljsko manj obremenjujočih čistil, pripomočkov za čiščenje in papirne galanterije

datum odstopa zadeve

12.02.2020