018-023/2020

opravilna številka zadeve

018-023/2020

naziv naročnika

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SES storitve, inženiring, trgovina, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava plastičnih NN kabelskih omaric-prostostoječih

datum odstopa zadeve

06.02.2020