018-015/2020

opravilna številka zadeve

018-015/2020

naziv naročnika

Elektro Gorenjska, d.d

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SES storitve, inženiring, trgovina d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava plastičnih NN kabelskih omaric - prostostoječih

datum odstopa zadeve

23.01.2020