018-014/2020

opravilna številka zadeve

018-014/2020

naziv naročnika

Dars, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

City Studio d.o.o.

predmet javnega naročila

Izdelava Izvedbenega načrta za obnovo protihrupnih ograj na odsekih A1/0644, A1/0636, A1/0048-0648, A1/0049-0649, A1/0050-0650, H4/0776, H4/0778, H2/0032 in A2/0602

datum odstopa zadeve

22.01.2020