018-012/2020

opravilna številka zadeve

018-012/2020

naziv naročnika

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

CESTNI INŽENIRING d.o.o.

predmet javnega naročila

Upravljanje najemnih stanovanj in večstanovanjskih stavb za obdobje 1 leta

datum odstopa zadeve

21.01.2020