018-010/2020

opravilna številka zadeve

018-010/2020

naziv naročnika

Občina Trzin

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

LUZ, d.d.

predmet javnega naročila

Izvajanje konzultantskih storitev pri PRIPRAVI PROSTORSKEGA AKTA ZA UMEŠČANJE OBVOZNICE TRZIN, I. etapa priključne ceste Trzin Domžale priključek Študa

datum odstopa zadeve

17.01.2020