018-009/2020

opravilna številka zadeve

018-009/2020

naziv naročnika

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Javna razsvetljava d.d.

predmet javnega naročila

LAS GORENJSKA KOŠARICA - PAMETNA RAZSVETLJAVA ZA OBČINE BOHINJ, NAKLO, TRŽIČ (KJER SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI) PO SKLOPIH, v sklopu 3:"Izvedba pametne razsvetljave v Občini Tržič"

datum odstopa zadeve

17.01.2020