018-007/2020

opravilna številka zadeve

018-007/2020

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Novo mesto

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MEDOPS d.o.o.

predmet javnega naročila

LEČE INTRAOKULARNE IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA OKULISTIKO

datum odstopa zadeve

15.01.2020