018-005/2020

opravilna številka zadeve

018-005/2020

naziv naročnika

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KOMIN GRADNJE, d.o.o.

predmet javnega naročila

Sukcesivna izvedba slikopleskarskih in suhomontažnih del

datum odstopa zadeve

13.01.2020