018-003/2020

opravilna številka zadeve

018-003/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

UNISTAR LC d.o.o.

predmet javnega naročila

Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT, v sklopu 6:"Pasivna mrežna oprema (PMO)"

datum odstopa zadeve

07.01.2020