018-002/2020

opravilna številka zadeve

018-002/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Telekom Slovenije, d.d.

predmet javnega naročila

Javni razpis za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema državnih organov RS po standardu TETRA

datum odstopa zadeve

07.01.2020