018-001/2020

opravilna številka zadeve

018-001/2020

naziv naročnika

Zavod za ribištvo Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SGP Zigrad Idrija d.d.

predmet javnega naročila

Gradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča v Kobaridu

datum odstopa zadeve

06.01.2020