018-217/2019

opravilna številka zadeve

018-217/2019

naziv naročnika

Občina Ivančna Gorica

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Fit šport, d.o.o.

predmet javnega naročila

Zamenjava umetne trave na pomožnem igrišču v Ivančni Gorici

datum odstopa zadeve

27.12.2019