018-204/2019

opravilna številka zadeve

018-204/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Kron Telekom, d.o.o.

predmet javnega naročila

Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nabavo opreme za telefonske storitve v govornem omrežju ITSP, št. 430-1070/2019

datum odstopa zadeve

05.12.2019