018-203/2019

opravilna številka zadeve

018-203/2019

naziv naročnika

Luka Koper d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

INC prekladalne storitve d.o.o.

predmet javnega naročila

IZBIRA IZVAJALCA STORITEV V PROFITNEM CENTRU GENERALNI TOVORI

datum odstopa zadeve

05.12.2019