018-202/2019

opravilna številka zadeve

018-202/2019

naziv naročnika

Občina Cerklje na Gorenjskem

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Riko d.o.o.

predmet javnega naročila

Projektiranje PZI in PID ter izvedbe gradnje projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop«

datum odstopa zadeve

04.12.2019