018-200/2019

opravilna številka zadeve

018-200/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Gorenje GTI, trgovina, inženiring, d.o.o.

predmet javnega naročila

Umestitev novega koronarografskega aparata s pripadajočo opremo v nove prostore Oddelka za kardiologijo in angiologijo

datum odstopa zadeve

03.12.2019