018-199/2019

opravilna številka zadeve

018-199/2019

naziv naročnika

Sodo, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

BRAHIGRADNJE, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izgradnja kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica

datum odstopa zadeve

03.12.2019