018-198/2019

opravilna številka zadeve

018-198/2019

naziv naročnika

Mestna občina Slovenj Gradec

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KOLEKTRO KOLING d.o.o.

predmet javnega naročila

Izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme za projekt "SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA MERCATOR« GRADNJA ZIMSKEGA BAZENA IN URBANEGA PARKA"

datum odstopa zadeve

03.12.2019