018-197/2019

opravilna številka zadeve

018-197/2019

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

AMS MEDING, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup enokanalnih infuzijskih črpalk

datum odstopa zadeve

22.11.2019