018-196/2019

opravilna številka zadeve

018-196/2019

naziv naročnika

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

POŽARNI SISTEMI d.o.o.

predmet javnega naročila

Nadgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja v družbah skupine HSE

datum odstopa zadeve

22.11.2019