018-020/2020

opravilna številka zadeve

018-020/2020

naziv naročnika

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

POŽARNI SISTEMI d.o.o.

predmet javnega naročila

Nadgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja v družbah skupine HSE

datum odstopa zadeve

03.02.2020