018-194/2019

opravilna številka zadeve

018-194/2019

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Gopharm, d.o.o., trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup zdravila Infliksimab

datum odstopa zadeve

19.11.2019