018-193/2019

opravilna številka zadeve

018-193/2019

naziv naročnika

Dars, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SWARCO LEA d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava priklopnih vozil in signalizacije, v sklopu 4:"Polportal prevozni

datum odstopa zadeve

14.11.2019