018-018/2020

opravilna številka zadeve

018-018/2020

naziv naročnika

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Lexpera, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dostop do pravno-informacijskega sistema za 2.000 aktivnih uporabnikov na slovenskih sodiščih za obdobje 5 let

datum odstopa zadeve

30.01.2020