018-191/2019

opravilna številka zadeve

018-191/2019

naziv naročnika

Univerza v Mariboru

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Mladinska knjiga, trgovina, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš, v sklopu št. 1 in sklopu št. 2

datum odstopa zadeve

13.11.2019