018-190/2019

opravilna številka zadeve

018-190/2019

naziv naročnika

Mestna občina Koper

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Nomago d.o.o.

predmet javnega naročila

Izvajanje prevoza šolskih otrok s posebnimi potrebami iz Mestne občine Koper v CIRIUS VIPAVA in CUDV Draga Enota Dnevni center Slovenske Istre na Debelem Rtiču v obdobju september 2019 junij 2020, v sklopu 1:"CIRIUS VIPAVA "

datum odstopa zadeve

12.11.2019