018-189/2019

opravilna številka zadeve

018-189/2019

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Izola

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ROMIGO, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava, montaža in vzdrževanje medicinske opreme za okulistiko - oftalmološki mikroskop

datum odstopa zadeve

08.11.2019