018-188/2019

opravilna številka zadeve

018-188/2019

naziv naročnika

Elektro Gorenjska, d.d

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ELEKTRONABAVA d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava elektro opreme, v sklopu 3: "SN (RMU) stikalni bloki 24 kV (SF6 ali suhi zrak)"

datum odstopa zadeve

08.11.2019