018-185/2019

opravilna številka zadeve

018-185/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Telekom Slovenije, d.d.

predmet javnega naročila

Najem komunikacijskih povezav in ostalih spremljajočih storitev za potrebe zasebnega komunikacijskega omrežja državnih organov (omrežje HKOM v 5 sklopih))

datum odstopa zadeve

29.10.2019