018-184/2019

opravilna številka zadeve

018-184/2019

naziv naročnika

Občina Brežice

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

HPG Brežice d.o.o.

predmet javnega naročila

Opremljanje zemljišč za gradnjo na Kregarjevi ulici

datum odstopa zadeve

23.10.2019