018-183/2019

opravilna številka zadeve

018-183/2019

naziv naročnika

Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SCHRACK TECHNIK, d.o.o

predmet javnega naročila

Nakup NN omaric - 2 leti

datum odstopa zadeve

18.10.2019