018-181/2019

opravilna številka zadeve

018-181/2019

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

TIMO Podjetje za proizvodnjo, inženiring, marketing in promet blaga

predmet javnega naročila

Nakup vzmetnic, v sklopu 3: "Prevleke za vzglavnike"

datum odstopa zadeve

18.10.2019