018-180/2019

opravilna številka zadeve

018-180/2019

naziv naročnika

Občina Brežice

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

HPG Brežice d.o.o.

predmet javnega naročila

Obnova ceste z dograditvijo pločnika Čatež - 1. faza (del)

datum odstopa zadeve

16.10.2019