018-178/2019

opravilna številka zadeve

018-178/2019

naziv naročnika

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Sanolabor d.d.

predmet javnega naročila

Nabava, montaža in vzdrževanje parnega sterilizatorja

datum odstopa zadeve

09.10.2019