018-177/2019

opravilna številka zadeve

018-177/2019

naziv naročnika

Občina Črenšovci

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MARN, projektiranje, inženiring in upravljanje d.o.o.

predmet javnega naročila

»Rekonstrukcija čistilne naprave Bistrica«

datum odstopa zadeve

04.10.2019