018-175/2019

opravilna številka zadeve

018-175/2019

naziv naročnika

Občina Šentjernej

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ELEKTRONABAVA d.o.o.

predmet javnega naročila

NABAVA SVETILK JAVNE RAZSVETLJAVE

datum odstopa zadeve

02.10.2019