018-174/2019

opravilna številka zadeve

018-174/2019

naziv naročnika

Elektro Ljubljana, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SCHRACK TECHNIK d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava NN prostostoječih omaric

datum odstopa zadeve

01.10.2019