018-173/2019

opravilna številka zadeve

018-173/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GPI Tehnika, d.o.o.

predmet javnega naročila

A-24/19; Rekonstrukcija ceste in ureditev pločnika na R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto od km 20,150 do km 20,850

datum odstopa zadeve

30.09.2019