018-172/2019

opravilna številka zadeve

018-172/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

CGP, d.d.

predmet javnega naročila

A-156/18; Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi na R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej v km 0,271

datum odstopa zadeve

30.09.2019