018-171/2019

opravilna številka zadeve

018-171/2019

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SIND, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup infuzijskih sistemov in podaljškov

datum odstopa zadeve

27.09.2019