018-155/2019

opravilna številka zadeve

018-155/2019

naziv naročnika

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

AGROTEH d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava traktorja

datum odstopa zadeve

05.09.2019