018-154/2019

opravilna številka zadeve

018-154/2019

naziv naročnika

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

M&M INTERCOM trgovina in storitve, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava goriv in maziv po sklopih, v sklopu 3:"Maziva in tekočine za tovorna vozila in delovne stroje"

datum odstopa zadeve

04.09.2019