018-153/2019

opravilna številka zadeve

018-153/2019

naziv naročnika

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

INTER KOOP d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava sanitarnega potrošnega materiala za obdobje štirih let

datum odstopa zadeve

04.09.2019