018-150/2019

opravilna številka zadeve

018-150/2019

naziv naročnika

Elektro Celje, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

IZOELEKTRO, d.o.o.

predmet javnega naročila

ODVODNIKI PRENAPETOSTI, v sklopu 2: "NN ODVODNIKI PRENAPETOSTI ZA ZUNANJO MONTAŽO"

datum odstopa zadeve

30.08.2019