018-148/2019

opravilna številka zadeve

018-148/2019

naziv naročnika

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

UPRA - STAN družba za storitve z nepremičninami, proizvodnja in trgovina d.o.o.

predmet javnega naročila

Izbira izvajalca za izvajanje storitev upravljanja najemnih stanovanj in večstanovanjskih stavb za obdobje treh let

datum odstopa zadeve

29.08.2019